O Simutrans | Obrázky ze hry | Tipy | Stáhněte si | Tvorba objektů | Nastavení hry | Odkazy | Návštěvní kniha
Jak stavět koridory
Postavte okružní trať, po které budou jezdit dva a více vlaků. Pokud možno, elektrifikujte je hned, potom je to úmorná práce elektrifikovat jenotlivé úseky mezi semafory.Jak stavět koridory
Potom začněte dělat semafory, asi co dvě políčka na terénu. Když pak na ně znova kliknete semaforem, postaví se na jednu stranu. Druhé kliknutí je přesune na druhou stranu a třetí je dá do původního stavu. Dávejte si pozor, jakým směrem je daný semafor otočený! Někdy se vám může stát, že vlak poslaný na tento koridor neumí najít cestu a vy nemůžete zjistit proč...Jak stavět koridory
Jednoduché, efektivní, prostě skvělá věc. Vlaky pak samy budou jezdit po směru semaforů.Jak stavět koridory


Klávesové zkratky
, - čárka zpomaluje hru, poznáte to podle toho, že se hra nejspíš úplně zastaví a jede jen ve chvíli, kdy posunujete obraz.
. - tečka hru naopak zrychluje. Vozidla začnou jezdit rychleji, rychleji se vyrábí, ale čas strávený na nádraží je stejný.
! - vykřičník zapne/vypne zobrazování nápisů nad nádražími
" - uvozovky zmenší/zvětší stromy a budovy do základní velikosti
# - pravý alt (Alt Gr)+ x - zapne/vypne zobrazení mřížky na terénu
+ - přidat jas
- - ubrat jas
/ - zasadit strom
a - inspekční lupa (obyčejný kurzor s lupou)
b - postavit semafory (zatím nefunkční)
c - pořídit screenshot (uloží se do složky Screenshot ve složce hry)
d - snížit terén
f - finance
g - nedokumentovaná vlastnost
k - Otevře seznam hráčů
l - nedokumentovaná vlastnost
m - mapa
p - pauza
r - odstranit
s - postavit silnici
t - postav koleje (jen 100 km/h!!!)
u - zvýšit terén
w - otevře seznam linek
C - Postav město (za 5 milionů :))
G - statistika zboží (seznam, ceny atd.)
L - Načíst soubor
S - Uložit soubor
P - nedokumentovaná vlastnost
Q, X - Hlavní nabídka (nová hra, konec, načíst)
T - seznam měst
V - otevře seznam vozidel
Delete, Backspace, Esc - zavře všechna okna (ne Windows)
Page up, Page down, <, >, kolečko myši nahoru/dolů - přiblížení/oddálení pohledu na terén

Poznámka
Se zrychlováním a zpomalováním hry jednejte opatrně. Jediným ukazatelem rychlosti je ve spodní liště hodnota v závorkách „T=1.00“. Standartně je 1.00, hodnota menší než 1.00 hru zastaví (hra vypadá, že se nic nehýbe, nevyrábí), vyšší hodnota signalizuje zrychlenou hru. Ale pozor, zrychlování nejde donekonečna! Jste omezeni vlastním počítačem. Vaši maximální hranici zistíte tak, že vám přestanou jezdit vozidla (animace, městská vozidla a chodci se hýbou). Já mám kupříkladu Pentium 4 2,8 GHz, 1 GB RAM a moje maximální hranice je něco málo přes 15.00, bratr má Pentium 3 450 MHz, 256 MB RAM a jeho maximální hodnota je něco přes 3.00. Vyšší rychlost je už hodně trhaná a obraz se strašně seká.
Nicméně tohle zrychlování času má v nynějších verzích lepší podporu a je přímo nabízeno jako urychlení hry (T se nastaví na 4.00).
Nedokumentovaná vlastnost znamená, že funkce této klávesy není zcela jistá, zdá se, že to jsou pozůstatky programátorských pokusů (sám jako programátor to znám) o rozšíření hry. Sice něco dělají (staví budovy atd.), ale nejsou nijak užitečné. Proto je prosím ignorujte.

Změna konfigurace
Hlavně se nabát slovního spojení „změna konfigurace“. Nic těžkého to není. Prakticky všechno, co je na počítači se dá vyjádřit bajty, které se dají zobrazit v každém textovém editoru jako text. Sice nesozumitelný, ale bude to editovatelný text. Konfigurační soubory Simutransu nejsou nijak složité a se základem angličtiny, popřípadě se slovníkem, je může pozměnit kdokoliv. Hlavní nastavení se nachází v souboru simuconf.tab ve složce config. Otevřete jej v nějakém editoru a rozeznáte jednotlivá anglická slova a černé nebo prázdné obdélníčky. Obdélníčků si nevšímejte a měňte jenom text. Více o nastavení hry naleznete v nastavení hry.