O Simutrans | Obrázky ze hry | Tipy | Stáhněte si | Tvorba objektů | Nastavení hry | Odkazy | Návštěvní kniha
Zboží | Továrna | Budova | Vozidlo | Chodec | Městský vůz | Strom | Cesta | Backimage

K vytvoření vlastních objektů potřebujete vědět pár užitečných věcí:
Zboží

objgood (=> jde o zboží)
nameJak se toto zboží jmenuje
metrictonnen (=> v jakých jednotkách se udává)
catgKategorie zobží:
0 (=>speciální zboží)
1 (=> kusové zboží)
2 (=> sypké zboží)
3 (=> ropa/benzín)
4 (=> mražené zboží)
valueKolik se platí za dodané zboží
speedbonusKolik procent zboží přidává na rychlosti

Uvedu příklad z mého uranového průmyslu:

obj=good
name=Uran
metric=tonnen
catg=0
value=90

Nahoru
Továrna

objfactory (=> jde o továrnu)
nameJak se továrna jmenuje
LocationKde se má továrna nacházet:
Land - kdekoli na pevnině
City - ve městě
Water - na vodě
DistributionWeighNevím
ProductivityProduktivita - kolik toho se toho vyrobí
RangeNevím
InputGood[]Název vstupního zboží
InputCapacity[]Kapacita vstupu
InputSupplier[]Počet vstupních dodávek
InputFactor[]Nevím
OutputGood[]Jaké zboží se vyrábí
OutputCapacity[]Kapacity výroby
OutputFactor[]Nevím
MapcolorBarva na mapě
DimsKolik políček továrna zabírá na osách x a y
BackImageZobrazený obrázek

Uvedu příklad z mého uranového průmyslu:

Obj=factory
name=Jaderná elektrárna
Location=Land
Productivity=40
Range=30
InputGood[0]=Uran
InputCapacity[0]=500
InputSupplier[0]=1
InputFactor[0]=100
MapColor=148
Dims=2,2
BackImage[0][0][0][0][0]=./temelin3.0.0
BackImage[0][1][1][0][0]=./temelin2.0.0
BackImage[0][0][1][0][0]=./temelin3.0.0
BackImage[0][1][0][0][0]=./temelin1.0.0

Nahoru
Budova

objbuilding (=> jde o budovu)
nameText, který se zobrazí u popisu
typeres (residential) - obytný
com (commercial) - komerční
ind (industrial) - průmyslový
mon (monument) - pomník
LocationLand - kdekoli na mapě
City - pouze ve městě
Water - na vodě
Passengerspočet cestujících
LevelÚroveň -> kdy se asi ve městě objeví nebo tak něco
BackImageZobrazený obrázek

Příklad:

Obj=building
name=Patrový dům
type=Res
Location=City
Passengers=20
Level=10
BackImage[0][0][0][0][0]=./dum.0.0

Nahoru
Vozidlo

objvehicle (=> jde o vozidlo)
nameNázev vozidla
waytypePo čem se vozidlo pohybuje
goodJaké zboží převáží
freightCo se převáží
payloadUžitečné zatížení
speedMaximální rychlost
costCena vozidla
weightHmotnost vozidla
RunningCostCena za údržbu
intro_yearDostupnost od roku
intro_monthDostupnost od měsíce
EmptyImageObrázek s vozidlem bez nákladu
FreightImageObrázek vozidla s nákladem

Příklad:

obj=vehicle
name=Vagon na uran
waytype=track
good=Uran
freight=Uran
payload=10
speed=120
cost=300000
weight=20
RunningCost=20
intro_year=1944
intro_month=2
EmptyImage[S]=./prsi1.0.0
EmptyImage[W]=./prsi2.0.0
EmptyImage[SE]=./prsvisly.0.0
EmptyImage[SW]=./prvodorovny.0.0
EmptyImage[N]=./prsi1.0.0
EmptyImage[E]=./prsi2.0.0
EmptyImage[NW]=./prsvisly.0.0
EmptyImage[NE]=./prvodorovny.0.0
FreightImage[S]=./plsi1.0.0
FreightImage[W]=./plsi2.0.0
FreightImage[SE]=./plsvisly.0.0
FreightImage[SW]=./plvodorovny.0.0
FreightImage[N]=./plsi1.0.0
FreightImage[E]=./plsi2.0.0
FreightImage[NW]=./plsvisly.0.0
FreightImage[NE]=./plvodorovny.0.0

Nahoru
Chodec

objpedestrian (=> jde o chodce)
nameJméno (název?) chodce
DistributionWeightVůbec netuším, co to ovlivňuje
ImageZvolený obrázek chodce

Příklad:

obj=pedestrian
Name=mona
DistributionWeight=1
Image[S]=mona.0.0
Image[E]=mona.0.1
Image[SE]=mona.0.2
Image[SW]=mona.0.3
Image[N]=mona.0.4
Image[W]=mona.0.5
Image[NW]=mona.0.6
Image[NE]=mona.0.7

Nahoru
Městský vůz

objcitycar (=> jde o městský vůz)
namePojmenování auta
DistributionWeightVůbec netuším, co to ovlivňuje
ImageZobrazovaný obrázek městského auta

Příklad:

obj=citycar
Name=Felicia
DistributionWeight=4
Image[S]=UsualCar.0.0
Image[E]=UsualCar.0.1
Image[SE]=UsualCar.0.2
Image[SW]=UsualCar.0.3
Image[N]=UsualCar.0.4
Image[W]=UsualCar.0.5
Image[NW]=UsualCar.0.6
Image[NE]=UsualCar.0.7

Nahoru
Strom

objtree (=> jde o strom)
nameJméno stromu
HeightVýška stromu
ImageObrázek stromu

Příklad:

obj=tree
Name=Cihlovník
Height=0
Image[0][0]=cihla.0.0 (stromeček)
Image[1][0]=cihla.0.1 (mladý strom)
Image[2][0]=cihla.0.2 (strom)
Image[3][0]=cihla.0.3 (mnohaletý strom)
Image[4][0]=cihla.0.4 (ještě starší strom)

Nahoru
Cesta

objway (=> jde o cestu)
nameNázev cesty
waytypetyp cesty:
road - silnice
Track - železnice
Power, Maglev, Monorail
costCena cesty
maintenanceÚdržba
topspeedMaximální rychlost
max_weightMaximální hmotnost vozidla
intro_yearDostupnost od roku
intro_monthDostupnost od měsíce
iconIkona v liště
cursorIkona při stavbě

Příklad:

obj=way
name=Alkoholka
waytype=road
cost=10
maintenance=20
topspeed=15
max_weight=5
intro_year=1756
intro_month=3
icon=?????
cursor=?????
Image[S]=cestaS.png
Image[W]=cestaW.png
Image[N]=cestaN.png
Image[E]=cestaE.png
Image[SW]=cestaSW.png
Image[NW]=cestaNW.png
Image[NE]=cestaNE.png
Image[SE]=cestaSE.png
Image[NS]=cestaNS.png
Image[EW]=cestaEW.png
Image[NSEW]=cestaNSEW.png
Image[-]=cesta-.png
Image[NEW]=cestaNEW.png
Image[NSE]=cestaNSE.png
Image[SEW]=cestaSEW.png
Image[NSW]=cestaNSW.png
ImageUp[12]=cesta12.png
ImageUp[9]=cesta9.png
ImageUp[3]=cesta3.png
ImageUp[6]=cesta6.png
Diagonal[SW]=cestaSW.png
Diagonal[NW]=cestaNW.png
Diagonal[NE]=cestaNE.png
Diagonal[SE]=cestaSE.pngNahoru

Jak vytvářek BackImage

Když jsem začínal kreslit svoje budovy, většinou byly jen na jeden čtvereček. Když jsem pak chtěl kreslit továrnu, potřeboval jsem zjistit, jak ji nakreslit tak, aby byla přes čtyři a více políček. Všechno se to dá nastavit pomocí BackImage. Do hranatých závorek [] se zadávají parametry, které vše určují. U budov jich je celkem pět. Ta první se nechává vždy 0 - zatím nevím k čemu přesně slouží. Druhá a třetí závorka jsou souřadnice jednotlivých obrázků (příklad na obrázku dole). Čtvrtý určuje, kolik obrázků bude nad sebou (při vysokých budovách) a páty slouží k animaci - podle počtu animovaných obrázků (každý se zadává zvlášť).

Dims=3,3
BackImage[0][0][0][0][0]=uranitauran1.0.0
BackImage[0][0][0][1][0]=uranitauran2.0.0
BackImage[0][0][1][0][0]=uranitauran3.0.0
BackImage[0][0][1][1][0]=uranitauran4.0.0
BackImage[0][1][0][0][0]=uranitauran5.0.0
BackImage[0][1][0][1][0]=uranitauran6.0.0
BackImage[0][1][1][0][0]=uranitauran7.0.0
BackImage[0][1][1][1][0]=uranitauran8.0.0
BackImage[0][2][0][0][0]=uranitauran9.0.0
BackImage[0][2][0][1][0]=uranitauran10.0.0
BackImage[0][2][1][0][0]=uranitauran11.0.0
BackImage[0][2][1][1][0]=uranitauran12.0.0
BackImage[0][0][2][0][0]=uranitauran13.0.0
BackImage[0][1][2][0][0]=uranitauran14.0.0
BackImage[0][2][2][0][0]=uranitauran15.0.0

Dims určuje, že budova bude přes 9 políček. Některá budou mít „druhé patro“. Všechny ale budou bez animace.

Nahoru

Jak postupovat při kompilování

Samotná kompilace je jednoduchá. Nejprve si do jedné složky dejte všechny soubory DAT a PNG, které chcete kompilovat. Nakopírujte do této složky taky MakeObj.exe a vytvořte si nový soubor BAT. Do něj napište:

MakeObj.exe pak128 jaderny_prumysl.pak
pause

pro kompilaci 128 verze
pro kompilaci 64 verze stačí napsat

MakeObj.exe pak jaderny_prumysl.pak
pause

Nyní spusťte tento „baťák“ a MakeObj. exe by se mělo o všechno postarat úplně samo bez nutnosti zásahu. Potom stačí vytvořený soubor PAK přesunout do složky pak128 nebo pak (podle zvolené kompilace) a spustit Simutrans. V případě nefunkčnosti otevřete soubor stderr.txt v adresáři hry, kde se dozvíte přícinu chyby.

Nahoru